log in

Contabilitate

Contabilitate

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Echipa noastră formată din profesionişti contabili, experţi contabili şi consultanţi fiscali vine în întâmpinarea nevoilor clienţilor nostri cu soluţii la orice problemă apărută în sfera domeniului financiar – contabil.
Misiunea noastră este de a fi aproape de clienţii nostri, punându-le la dispoziţie cunoştinţele şi experienţa în domeniu, acumulate în mai bine de peste 10 ani. Ne desfăşurăm activitatea, considerînd că cele mai importante aspecte în acest domeniu sunt comunicarea foarte apropiată cu clienţii noştrii, flexibilitatea, promptitudinea şi corectitudinea răspunsurilor oferite la solicitările primite de la clienţi.
Suntem la curent cu toate modificările legislative, pentru a putea observa implicaţiile pe care acestea le au în desfăşurarea activităţii clienţilor nostri şi pentru a oferi cele mai bune soluţii. Oferim clienţilor încredere prin profesionalism, prin găsirea unor soluţii optime în domeniul financiar-contabil, salarizare şi politică managerială.
O imagine exactă şi clară a situaţiilor financiare îi ajută pe antreprenori să-şi gestioneze şi să-şi înţeleagă mai bine propria afacere. Alocăm timpul lunar necesar pentru a da informaţii clienţilor noştri, despre datoriile, activele, capitaluriile proprii şi profitabilitatea la sfârşitul fiecărei luni.
În contextul economic actual, în care toate companiile sunt focusate pe reducerea costurilor, o soluţie optimă şi totodată la îndemâna oricărei companii este cea de externalizare a serviciilor conexe domeniului de activitate al societăţii.
Externalizarea serviciilor de contabilitate este una dintre soluţiile importante în reducerea şi optimizarea costurilor, deoarece ajută la reducerea costurilor cu personalul, reducerea costurilor administrative, precum şi eliminarea costurilor pentru crearea unui loc de muncă (mobilier, aparatură birotică, programe informatice, cărţi şi reviste de specialitate, întreţinerea echipamentelor IT – cartuşe, reparaţii- , consumabile ).
Societatea noastră oferă o serie de pachete complete, pentru a veni în întâmpinarea companiilor care doresc externalizarea serviciilor conexe ( contabilitatea, resurse umane şi salarizare ).
Pentru eficientizarea activităţii, atât a noastră cât şi a clienţilor noştri, am creat platforma online prin care clienţii noştri pot avea acces la situaţiile elaborate de societatea noastră, pe baza unui user şi a unei parole, pot să-şi urmărească starea documentelor aflate în prelucrare şi de asemenea pot să-şi încarce documentele care se doresc a fi prelucrate.

Astfel, societatea noastră vă poate oferi următoarele servicii:
• Evidenţa contabilă pe baza documentelor primare;
• Completarea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile de plata către bugetul de stat şi de asigurări sociale, a deconturilor de TVA şi a altor raportări şi situaţii contabile;
• Evidenţa contabilă a salariilor şi concediilor medicale;
• Întocmire, vizare şi depunere bilanţ contabil anual şi semestrial;
• Completarea şi prelucrarea registrelor contabile (registru jurnal, inventar şi de casă, jurnalul de cumpărări şi de vânzări);
• Servicii de contabilitate pentru refacerea evidenţei contabile;
• Stabilirea impozitelor de plată şi înregistrarea în contabilitate;
• Evidenţa mijloacelor fixe şi a amortizării acestora;
• Informări lunare asupra situaţiei financiar-contabile a societăţii;
• Reglarea fişei pe plătitor la administraţia financiară;
• Reprezentarea în faţa organelor de control;
• Expertize contabile judiciare şi extrajudiciare.

Inscrie-te pentru a primi newsletterul nostru

Log in or create an account