log in

Infiintare SA

Infiintare Societate pe Actiuni

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Societate pe acţiuni – S.A.
Societatea pe acțiuni (S.A.) este una din formele de societate comercială cu o largă reglementare și implementare pe plan internațional. În România reglementarea societăților pe acțiuni este cuprinsă în Legea 31/1990 privind societățile comerciale. Pentru a se putea constitui o societate pe acțiuni sunt necesari minim doi acționari și un capital social de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o data la 2 ani, valoarea minima a capitalului social, ţinand seama de rata de schimb, astfel încât acest cuantum să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.

Avantaje:

• număr acţionari: minim doi;
• posibilităţi multiple de dezvoltare a activităţii;
• pentru societăţile pe acţiuni deschise există posibilitatea atragerii de capital şi de pe piaţa financiară sau prin emiterea de obligaţiuni;
• acţiunile emise pot fi nominative sau la purtător;
• răspunderea pentru obligaţiile asumate de societate nu se întinde până la acţionarii acesteia,
ci se opreşte la capitalul social al societăţii pe acţiuni;
• aporturile în natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la
toate formele de societate şi sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi
prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare;
• acţionarii participă la luarea deciziilor proporţional cu aportul lor la capitalul social;
• societatea pe acţiuni se poate constitui prin subscriere integrala şi simultană a capitalului social
de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripţie publică. În cazul unei subscrieri
integrale şi simultane a capitalului social de către toţi semnatarii actului constitutiv,
capitalul social vărsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Diferenţa de capital social subscris va fi vărsată:
a) pentru acţiunile emise pentru un aport în numerar, în termen de 12 luni de la data
înmatriculării societăţii;
b) pentru acţiunile emise pentru un aport în natură, în termen de cel mult 2 ani de la data
înmatriculării.
• un acţionar poate să înfiinţeze şi/sau să participe la oricâte SRL / SA;
• acţionarii pot participa şi vota în adunarea generala prin reprezentare, în baza unei
împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Acţionarii care nu au
capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate prin
reprezentanţii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru
respectiva adunare generala;
• o societate pe acţiuni poate avea un administrator unic sau un consiliu de administraţie, controlul acesteia fiind obligatoriu asigurat de către cel puţin trei cenzori;
• evidenţa financiar-contabilă se ţine în partidă dublă;
• sistemul de impozitare: impozitul pe profit.

Dezavantaje:
• în cazul întreprinderilor de mai mica anvergură, complexitatea administrării şi mecanismul
adunărilor generale ale societăţilor comerciale pot complica desfăşurarea activităţii;
• în cazul în care societatea are mai puţin de 2 acţionari pe o perioadă mai lungă de 9 luni, orice
persoană interesată poate solicita instanţei dizolvarea societăţii. Societatea nu va fi dizolvată
dacă, până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, numărul minim
de acţionari prevăzut de lege este reconstituit;
• prestaţiile în muncă sau servicii nu pot constitui aport la capitalul social;

Inscrie-te pentru a primi newsletterul nostru

Log in or create an account