log in

Intreprindere familiala

Infiintare Intreprindere Familiala

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Această formă de organizare se adresează micilor întreprinzători, care doresc să desfăşoare o activitate economică împreună cu familia sa. Întreprinderea familială avea denumirea în trecut de asociaţie familială, reglementată în present prin OUG nr.44 /2008.
În ceea ce priveşte persoanele care pot devenii membrii unei întreprinderi familiale, legea defineşte sintagma de membrii familiei, astfel : soţul, soţia, copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizării întreprinderii familiale, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv.
De asemenea, aceste persoane trebuie să indeplinească următoarele condiţii:

să aibă capacitate deplină sau restrânsă de exerciţiu (reprezentantul trebuie sa aibă obligatoriu capacitate deplină de exerciţiu);
• sa aibă minim 16 ani împliniţi (reprezentantul trebuie să aibă minim 18 ani împliniţi);
• cetăţenia poate fi română sau străină sau persoanele pot fi apatrizi;
• membrii trebuie sa aibă pregătirea sau experienţa profesională necesară pentru activitatea economică avută în vedere.
Numărul necesar de constituire a unei întreprinderi familiale este minim două.
Activităţile economice pot fi desfăşurate în domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă. Întreprinderea familială nu poate avea ca şi obiect de activitate profesiile liberale sau activităţile economice reglementate prin legi speciale, activităţile economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricţii de desfăşurare sau alte interdicţii, serviciile prestate în contextul libertăţii de prestare transfrontaliera a serviciilor.

Avantaje:
- Costuri mai reduse de înfiinţare;
- Modalitatea de ţinere a contabilităţii este mult mai simplă, aceasta ţinându-se în partidă simplă;
- Formalităţi mai simple de înfiinţare sau de radiere;
- Plata impozitelor este mai simplă, titularul acesteia putând opta, în funcţie de tipul afacerii, pentru impozitul la normă de venit, care se stabileşte potrivit unei grile realizată de ANAF, sau pentru impozitarea în sistem real, adică 16 % din profitul realizat.

Dezavantaje:

- se răspunde cu patrimoniul personal al deţinătorului întreprinderii familiale ;
- Aria restrânsă de activitate restrânsă la calificarea dovedită a întreprinzătorului;
- Anvergura mai mică pe care o poate avea afacerea, datorită numărului redus de angajaţi, precum şi accesului mai restrictiv la credite şi fonduri nerambursabile.

Inscrie-te pentru a primi newsletterul nostru

Log in or create an account