log in

SRL-D

Infiintare SRL-D

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Societate cu răspundere limitată – debutantă – S.R.L.- D.


Această formă de organizare reprezintă o oportunitate pentru tinerii debutanţi, care doresc să-ţi deschidă propria afacere. Întreprinzătorul debutant este persoana fizică majoră, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
1. are capacitate juridică deplină de exerciţiu;
2. are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului;
3. anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului, nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
4. înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, si ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
Pentru încadrarea în acest program, lansat de guvernul român, microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
• este societate cu răspundere limitată care funcţionează pe durata nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
• este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi;
• este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
• are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2). În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante si psihotrope, precum si activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
• trebuie să aleagă pentru denumirea firmei o combinaţie a unei denumiri proprii cu abrevierea S.R.L.-D. (societate cu răspundere limitată-debutant);
Avantaje:
• Fondatorii acestor întreprinderi sunt scutiţi de plata taxelor achitate la oficiile Registrului Comerţului, care, în mod normal, costă cu aproximaţie 570 lei;
• Scutirea de la plata cheltuielilor de asigurări sociale pentru maxim 4 salariaţi (în cazul în care suma respectivă nu este mai mare decât echivalentul salariului brut pe economie din anul anterior pentru fiecare dintre angajaţi);
• Tinerii fondatori pot obţine fonduri nerambursabile, cu ajutorul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. În cadrul acestui program, firmele înfiinţate de tineri pot primi o alocaţie financiară nerambursabilă, reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Dacă tânărul întreprinzător nu dispune de suma de bani, care reprezintă contribuţia lui proprie, acesta poate accesa un credit bancar, pe care îl va obţine cu uşurinţă, deoarece este garantat de către stat până la maxim 80% din valoarea totală a creditului solicitat prin intermediul Fondului Naţional de Garantare al Creditelor pentru IMM.

Inscrie-te pentru a primi newsletterul nostru

Log in or create an account